image alt

Een huis of kavel kopen. Hoe werkt dat eigenlijk?

Dit is ‘m! Je hebt eindelijk jouw droomhuis of droomkavel gevonden. Na maanden van speuren op het internet en geduldig wachten, wil je jouw toekomstige nieuwbouwhuis of kavel kopen. Bij ons kan je dit huis of deze kavel 100% online kopen, via een makelaar of een combinatie van beiden. Maar, hoe werkt dat eigenlijk?

Aanmelden

Een belangrijke 1e stap is dat je je bij ons aanmeldt als belangstellende voor de fase waar jouw droomhuis of droomkavel deel van uitmaakt. Dat doe je door jouw NAW-gegevens achter te laten bij het woningtype van jouw keuze of het hartje aan te klikken bij jouw favoriete woning. Maak dan ook gelijk een persoonlijk account aan. Dan krijg je toegang tot extra functies als woningen vergelijken en extra nieuws.

Als je je hebt aangemeld ontvang je niet alleen regelmatig een update over de ontwikkeling van de woningen en het buurtje, maar je hebt ook meteen de zekerheid dat je de volgende stap kunt doen. Want zodra de verkoop start krijg je van ons een e-mail met de informatie om je direct online in te schrijven voor de bouwnummers van jouw voorkeur.

Inschrijven voorkeuren

Op de dag dat de verkoop start ontvang je een e-mail met een link naar de speciale verkooppagina. Op dat moment is op de website alle informatie beschikbaar waarop jij jouw keuze kunt baseren. Je kunt maximaal 5 voorkeuren doorgeven. Tot aan de sluitingsdatum kan je je voorkeuren wisselen, woningen en/of kavels uit je lijstje verwijderen of toevoegen. Deze wisselingen worden direct opgeslagen. Jouw inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Voorkeur woning

Let op! Je ontvangt deze e-mail met link alléén als je je hebt aangemeld voor een of meerdere woningtypen of woning(en) behorend bij de fase die in verkoop gaat. Als je dat nog niet hebt gedaan of je weet het niet zeker, doe het dan nu alsnog.

Voorkeuren

Toewijzing woningen

De toewijzingsprocedure van de woningen en kavels verschillen van elkaar. De toewijzing van de woningen in Vroonermeer Noord gaat als volgt.

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. Daarbij kijken wij naar de meest concrete kandidaten en hanteren wij onderstaande opeenvolgende criteria:

1) Aantal kandidaten per bouwnummer 
Is er 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen. Zijn er meerdere kandidaten op dat bouwnummer, dan volgt een 2e beoordeling.

2) Loting bij notaris
Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer, gaan wij voor dit bouwnummer over tot loting bij de notaris. Kandidaten die niet als optant ingeloot worden op een bouwnummer, worden ingeloot als reservekandidaat voor dit bouwnummer.

Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw: dat is voor zowel ons als voor jou als mogelijk toekomstige bewoner, een voordeel.

Toewijzing kavels

De toewijzingsprocedure van de kavels verschilt t.o.v. die van de woningen. De toewijzing van de kavels in Vroonermeer Noord gaat als volgt.

Voor het toewijzen van de vrije kavels in Vroonermeer Noord werken we nauw samen met de gemeente Alkmaar. De gemeente hanteert een aantal aanvullende voorwaarden bij het toewijzen van kavels. 
De gemeente en marktpartijen ondersteunen de ontwikkeling van Vroonermeer Noord als een duurzame woonwijk. Bij de uitgifte van vrije kavels krijgen particuliere opdrachtgevers die duurzaam willen bouwen de voorkeur.

Met duurzaam bouwen wordt hier gedoeld op:

  • een verdergaande reductie van de energievraag;
  • een verdergaande reductie van de CO2-uitstoot;
  • het gebruik van duurzame en hernieuwbare grondstoffen.

Indien je wilt inschrijven op een vrije kavel in Vroonermeer Noord wordt je verzocht een menukaart in te vullen en te ondertekenen (ook indien je geen bovenwettelijke (duurzaamheids-)maatregelen wilt realiseren dien je de menukaart te ondertekenen). Je kunt deze menukaart ingevuld en ondertekent mailen naar verkoop.noordwest@bpd.nl. 

Per kavel ontvangen wij graag één ingevulde en in ieder geval ondertekende menukaart retour.

De inschrijver met de hoogste score krijgt de kavel toegewezen. Indien meerdere inschrijvers gelijk scoren dan volgt er een loting bij de notaris.

Meer informatie over en invullen van de menukaart 

Optie

Na de toewijzing krijg je over de woningen binnen 1 week en over de kavels binnen 2 weken bericht of je droomhuis of kavel al dan niet aan jou is toegewezen. Heb je een huis of kavel toegewezen gekregen, dan is dit eigenlijk moment dat de aanschaf van jouw droomhuis in jouw handen ligt.

Wel een woning of kavel

Gefeliciteerd! Je hebt een huis of kavel toegewezen gekregen!! Je hebt daarna een week de tijd om te beslissen of je de woning accepteert en of je ‘m wilt kopen. Tijdens deze periode kan je je vragen stellen aan ons of de makelaar om een weloverwogen beslissing te nemen. Dit kan online of tijdens een fysieke afspraak.  Ben je al direct zeker van je zaak, dan kan je direct doorgaan met de koop. Wil je er toch vanaf zien dan kan dat kosteloos en zonder verplichtingen.

Geen woning of kavel

Helaas, er waren meer kandidaten dan woningen/kavels waardoor je geen huis of kavel toegewezen hebt gekregen. Je krijgt hiervan dan een bericht. Maar je kans is nog niet helemaal verkeken. Als iemand afziet van de koop, dan wijzen we opnieuw toe aan de resterende kandidaten met een eerste voorkeur voor dat betreffende bouwnummer. Misschien heb je in dit geval meer geluk. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat.

Contract tekenen

Als je het helemaal zeker weet en je wilt het huis of de kavel kopen, dan maak je een afspraak met de makelaar. Samen lopen jullie de contracten door voor de grond en voor de bouw van het huis. Heb je daar eventueel nog vragen over dan kan de makelaar die beantwoorden. Na het zetten van jouw de handtekening is de laatste stap gezet en begint de volgende fase.

Contracten tekenen

Helemaal van jou!

Daarmee is jouw droomhuis of -kavel dan écht helemaal van jou! De bouw start op het moment dat minimaal 70% van alle woningen in het project zijn verkocht. Én als aan alle andere opschortende en ontbindende voorwaarden uit de koop- en aannemingsovereenkomst is voldaan. Hierover ontvang je van ons dan uiteraard een bericht. Samen met de aannemer maak je afspraken over het meer- en minderwerk en andere wensen over jouw huis. Vanaf de start van de bouw is de aannemer jouw vaste aanspreekpunt. Via email houden we je op de hoogte over de andere ontwikkelingen in jouw nieuwe buurt.